Taidetestaajat

Taidetestaajat on kulttuurin suurhanke, joka on vienyt lukuvuosina 2017–2020 taiteen äärelle kaikkiaan noin 180 000 nuorta opettajineen. Mukana ovat olleet käytännössä kaikki Suomen yläkoulut.

Hankkeen käynnistivät ja sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden, ja sitä koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Rahoituksesta puolet tulee säätiöiltä ja puolet valtiolta. Kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa.

Keväällä 2021 samme vieraaksemme lähes 2 500 kahdeksasluokkalaista Päijät-Hämeestä. Tarjoamme ainutkertaisen taide-elämyksen komedian Saituri parissa.

”Ennakkomateriaaliksi valmistuu video, jossa seurataan esityksen valmistumisprosessia työryhmän eri ammattikuntien näkökulmista. Lisäksi ennakkomateriaalissa käsitellään Saiturin keskeistä teemaa, suhdetta rahaan.  Laaditaan taloustaitoja harjoittavan tehtäväpaketin, jonka teemoina ovat mm. säästäminen ja ansaitseminen, lainan oton hyödyt ja haitat ja taloudellinen riippumattomuus. Jälkityöskentelynä tulee olemaan podcasteja liittyen näytelmän teemoihin”, kertoo näytelmän ohjaaja Ilkka Laasonen.

Lisätietoja

Pia Levänen
myynti- ja markkinointiassistentti