Kouluyhteistyö

Teatteri oppimisympäristönä

Lahden perusopetus ja Lahden kaupunginteatteri tarjoavat peruskoulujen opettajille tukea ja välineitä teatterilähtöisten työtapojen hyödyntämiseen opetuksessa.

Teatteri toimii oppimisympäristönä monin tavoin. Teatterilähtöiset työtavat, draamamenetelmät vahvistavat luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta. Draama on toiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja elämyksellinen työtapa, jossa opitaan sekä draamatyöskentelyä että taitoja draaman avulla. Vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen lisäksi harjaantuvat itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja ajattelun taidot.

Teatteriesitys taas tarjoaa monitaiteisen, ainutkertaisen ja vuorovaikutteisen taidekokemuksen. Työpaikkana teatteri esittelee eri ammattien kirjon ja esityksen valmistaminen on esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä.

Draamakasvatus Lahden perusopetuksessa

Lahden perusopetuksen draamakasvattajan toiminta on koulujen käytettävissä joko kouluilla toteuttavissa draamaopetusjaksoissa tai kaupunginteatterin esityksiin liittyen.
Opettaja saa draamatyötavoista omakohtaisen kokemuksen osallistumalla luokkansa työskentelyyn. Lisäksi draamakasvattaja perehdyttää opettajia draamatyötapojen käyttöön muun muassa koulukohtaisesti ja alueellisesti.

Draamakasvattajan suunnittelemat ja toteuttamat kaupunginteatterin esityksiin liittyvät materiaalit ja työpajat ja muut työmuodot tukevat teatterivierailun muodostumista oppimiskokonaisuudeksi ja rikastuttavat ja syventävät katsomiskokemusta.

Draamaopetus kouluilla

• Luokkakohtaiset draamaopetusjaksot kouluilla. Sisältönä esim. ryhmän vuorovaikutuksen vahvistaminen, oppisisältöjen käsitteleminen kokemuksellisesti
• Käytännön opastusta draamamenetelmien hyödyntämiseen osana omaa opetusta (opettajille suunnatut työpajat ja koulutukset)

Teatteriesitykseen liittyviä sisältöjä ja materiaaleja opetuksen osaksi

• Katsomiskokemusta rikastuttavat ennakko- tai jälkityöpajat
• Katsomisavaimia eli esityksiin liittyviä, opetusmateriaaleja
• Tekijätapaamisia

Koulujen ja teatterin yhteistyötä kehitetään koko ajan, joten uusia toimintamuotoja on luvassa matkan varrella.

Maksuton palvelu

Draamakasvattajan hyödyntäminen on kouluille ja opettajille maksutonta.

Lisätietoa ja materiaalit opettajille

Anna-Riitta Partanen, draamapedagogi, Lahden perusopetus
anna-riitta.partanen@edu.lahti.fi
puh. 044 416 4397

Pysy kärryillä – liity sähköpostilistalle

Liity Lahden kaupunginteatterin Avoimen näyttämön draamakasvatuksen sähköpostilistalle, jotta saat varmasti ensimmäisten joukossa tiedon tulevasta toiminnasta ja koulutuksista.

Liity listalle lähettämällä sähköpostia pia.levanen (at) lahti.fi