Tiedote

Taideyliopisto järjestää suuren näyttämön kurssin yhteistyössä Lahden kaupunginteatterin kanssa

Suuri näyttämö on ennakko- ja teoriajakson sisältävä näyttämötyöpaja, jossa paneudutaan suuren näyttämön ominaispiirteisiin kokeiluille alttiissa ilmapiirissä oman ammattialan, esimerkiksi ääni- tai valosuunnittelu, näkökulmasta.

Lahden kaupunginteatterin suuri näyttämö Juhani tarjoaa hienot puitteet toteuttaa taideopiskelijoiden kanssa Suuren näyttämön kurssi 6.6.-14.6.2022. Lahteen saapuu 48 opiskelijaa ja 11 opettajaa, joista osa on Lahden kaupunginteatterin henkilökuntaa ja lisäksi mukana on tietenkin teatterin oma tekniikka.
Opiskelijat edustavat lähes kaikkia Taideyliopiston koulutusohjelmia kuten Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma, Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma, Näyttelijäntaiteen, Ohjauksen, Koreografian, Valosuunnittelun ja Äänisuunnittelun koulutusohjelma. Lisäksi Aalto-yliopistosta on mukana Pukusuunnittelun opiskelijoita.

He muodostavat kolme noin 20 hengen ryhmää, jotka tekevät harjoitteita yhdessä. Kurssin päätteeksi tiistaina 14.6. tarjotaan demot. Kurssin teemoina on monikielisyys, kuoro sekä Romeon ja Julian tarina, joka toimii myös taustamateriaalina.
Näyttämökoneiston perusteet tulevat tutuksi ja opiskelijat saavat käyttöönsä erilaisia välineitä kurssin edetessä kuten pyörönäyttämö tai lumikone.

Osaamistavoitteet liittyvät luonnollisesti suuren näyttämön konventioihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opiskelija tutustuu teatterin rakenteeseen sekä tuotanto- ja työtapaan. Opiskelija saa kehollisen kokemuksen tilasta, sen haltuunotosta ja oman ilmaisunsa kantavuudesta, oppii suhtautumaan luovasti ja rakentavasti suuren koneiston ja työryhmän asettamiin rajoituksiin liittyen mm. työturvallisuuteen, aikataulutukseen ja hierarkiaan sekä hän oppii hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia taiteellisessa suunnittelussa.

Lisätietoja antavat

professori Saana Lavaste, Ohjauksen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu, puh. 050 5273873

tuotantopäällikkö Anna Rouhu, Teatterikorkeakoulu, puh. 050 5458500

teatterinjohtaja Ilkka Laasonen, puh. 040 8092280

ja Ohjauksen opiskelija Minna Lund, puh. 050 3045929.