Tiedote

Lahden kaupunginteatteri on monipuolinen, mielenkiintoinen, laadukas ja viihtyisä - näin asiakaskyselyyn vastattiin

Suomen Teatterit teetti Innolinkillä tutkimuksen, jolla kartoitettiin teattereiden asiakastyytyväisyyttä. Osa-alueet olivat asiakaspalvelu, markkinointi ja viestintä sekä teattereiden toiminta. Tarkoituksena oli selvittää suosittelutodennäköisyys ja arvioida teatterin toiminnan kehitystä. Tutkimus selvittää myös vallitsevia trendejä asiakkaissa kuten teatterissa käynnin tiheyttä ja käynnin syitä.

Lahden kaupunginteatterin osalta tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2023. tutkimus perustuu 2293 vastaukseen. Tyypillinen vastaaja on 55–64-vuotias työssäkäyvä nainen muusta kunnasta.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

64 on teatterin Net Promoter Score eli suositteluindeksi. Innolinkin B2C-vertailuaineiston keskimääräinen NPS kuluttajien keskuudessa yleensä on 43.

51 % vastaajista käy tässä teatterissa useita kertoja vuodessa (normaaleissa oloissa, pois lukien pandemia-aika).

65 % vastaajista käyttää alle 50 euroa yhden teatteri-illan aikana (teatterilipun lisäksi).

6,1 / 7 on vastaajien antama kokonaisarvosana teatterille.

52 % vastaajista arvioi teatterin toiminnan parantuneen viime vuosina. Toiminnan arvioi vastaavasti heikentyneen 3 % vastaajista.

Lahden kaupunginteatterin kokonaisarvosanaksi tuli 6,1 arviointiasteikolla 1-7, 1 = onnistunut erittäin huonosti … 7 = onnistunut erittäin hyvin. Ilahduttavaa oli myös se, että kävijöistä 94 % palasi aina uudelleen Lahden kaupunginteatteriin.
Päällimmäiset syyt tulla juuri tähän teatteriin oli halu nähdä joku tietty esitys (74%) sekä aiemmat kokemukset tästä kyseisestä teatterista (33%).
Teatterin vahvuuksia olivat ohjelmisto, näyttelijät sekä sijainti.
Uusi huomio oli iltanäytöksen alkamisajankohta, jonka toivottiin aikaistuvan klo 18:ksi sekä arkisin että viikonloppuisin.

Onnistuneeseen teatterikäyntiin hyvän liitetään olennaisena osana väliaikatarjoilut ja käsiohjelma, osa (34%) ei kaipaa mitään esityksen lisäksi.