Tiedote

Kulttuuriohjelma tarjosi 98 teatterityöpajaa lapsille lukuvuoden 2021-22 aikana

Lahden kaupungin draamapedagogi Anna-Riitta Partanen onnistui pitämään kouluilla peräti 98 työpajaa, jotka liittyivät Lahden kaupungin kulttuuriohjelmaan. Lahden kaupunki tarjoaa kaikille 3.-luokkalaisille Lahden kaupunginteatterin koko perheen esityksen kouluvuoden aikana. Ns. kulttuurivelkaa oli ehtinyt kerääntyä kahden koronavuoden aikana ja sitä purettiin Kolmen iloisen rosvon esityksissä myös ylemmille luokka-asteille kuin sovituille 3. -luokkalaisille. Esityksen näki 2500 koululaista 3.-5. -luokilta.

Draamapedagogin suunnittelemat ja toteuttamat kaupunginteatterin esityksiin liittyvät materiaalit ja työpajat sekä muut työmuodot tukevat teatterivierailun muodostumista oppimiskokonaisuudeksi ja rikastuttavat ja syventävät katsomiskokemusta.

Kolmen iloisen rosvon teatterivierailuun liittyi ennakko- tai jälkityöpaja kouluilla. Työpajassa tutkittiin esityksen teemoja draamatyötapoja käyttäen. Esityksen jälkeen koululaisyleisölle järjestettiin taiteilijatapaaminen, jossa lapset saivat kysyä näyttelijöiltä suoraan omia mieltään askarruttavia kysymyksiä esitykseen ja teatteriin liittyen.
Teatteriesitys tarjoaa monitaiteisen, ainutkertaisen ja vuorovaikutteisen taidekokemuksen. Työpaikkana teatteri esittelee eri ammattien kirjon ja esityksen valmistaminen on esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä.

Teatteri toimii oppimisympäristönä monin tavoin. Teatterilähtöiset työtavat, draamamenetelmät vahvistavat luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta. Opettaja saa draamatyötavoista omakohtaisen kokemuksen osallistumalla luokkansa työskentelyyn.

Lue lisää kaupunginteatterin nettisivuilta https://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/yleisotyo/kouluyhteistyo/