Avoin näyttämö -konsepti

Avoin näyttämö on ohjaaja Saana Lavasteen, tuottaja Saara Rautavuoman ja teatteri-ilmaisunohjaaja Kati Sirénin kehittämä konsepti, joka on jalostunut vapaan ammattiteatterin Teatteri 2.0:n toiminnasta saaduista kokemuksista.

Avoin näyttämö-konseptia testattiin pilottihankkeella Lahden kaupunginteatterissa vuosina 2015-2016. Aiheesta on julkaistu elokuussa 2017 myös kirja, Rautavuoma-Siren: "Avoin näyttämö 2 : Kohti joustavampia rakenteita"(https://www.teatterikaksipistenolla.fi/julkaisut/avoin-nayttamo-2)

Avoimen näyttämön toiminnassa korostuvat jalkautuminen ulos teatterista, monipuolinen yhteistyö ja verkostoituminen. Avoimen näyttämön toiminnan muotoja ovat soveltavan teatterin projektit, soveltavan ja taiteellisen työskentelyn rinnakkaisprosessit, yleisötyö eri muodoissaan, taiteelliset tuotannot sekä teatterin toiminnan sisäinen kehittäminen.

Avoimen näyttämön tavoitteet ja päämäärät

• Tuoda toimintamuodon avulla joustavuutta kiinteiden ammattiteattereiden rakenteisiin sekä tuottaa kiinnostavia ja merkityksellisiä sisältöjä.

• Kehittää uusiin muotoihin ja toimintatapoihin liittyvää taiteellista ja tuotannollista erityisosaamista. Integroida soveltavan teatterin ajattelu- ja työtapoja osaksi teattereiden toimintaa.

• Lisätä tekemisen tapoihin ja sisältöihin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä teattereiden omalle henkilökunnalle että ei-teatteriammattilaisille.

• Avata teattereiden toimintaa enemmän ympäröivään yhteisöönsä ja näin lisätä teatterin merkitystä paikallisesti.

• Lisätä yhteistyötä sekä toisten teattereiden ja teatterin ammattilaisten sekä ei-teatteritoimijoiden kanssa.

• Luoda otollisia olosuhteita  kiinteiden ammattiteattereiden ja  vapaan ammattikentän toimijoiden tuotantoyhteistöille sekä mahdollistaa tuotannollisia resursseja myös taiteilijoiden apurahaprojekteille

Pilottihanke Lahden kaupunginteatterissa toteutettiin vuosina 2015-2016

Lahden Kaupunginteatteri toteutti yhdessä Teatteri 2.0:n kanssa kaksivuotisen kehittämishankkeen, jossa Lahden Kaupunginteatteri toimi koealustana Teatteri 2.0:n kehittämän konseptin testaamiselle käytännössä. Pilottihankkeen myötä Lahden Kaupunginteatterissa käynnistyi Avolavan vakiintunut toiminta, joka pyrkii reagoimaan ketterästi Lahden ajankohtaisiin tapahtumiin ja olemaan aktiivinen toimija kaupungissa.

Teatteri 2.0