Avoin näyttämö -konsepti

Avoin näyttämö on ohjaaja Saana Lavasteen, tuottaja Saara Rautavuoman ja teatteri-ilmaisunohjaaja Kati Sirénin kehittämä konsepti, joka on jalostunut vapaan ammattiteatterin Teatteri 2.0:n toiminnasta saaduista kokemuksista.

Avoimen näyttämön toiminnassa korostuvat jalkautuminen ulos teatterista, monipuolinen yhteistyö ja verkostoituminen. Avoimen näyttämön toiminnan muotoja ovat soveltavan teatterin projektit, soveltavan ja taiteellisen työskentelyn rinnakkaisprosessit, yleisötyö eri muodoissaan, taiteelliset tuotannot sekä teatterin toiminnan sisäinen kehittäminen.

Avoimen näyttämön tavoitteet ja päämäärät

• Tuoda toimintamuodon avulla joustavuutta kiinteiden ammattiteattereiden rakenteisiin sekä tuottaa kiinnostavia ja merkityksellisiä sisältöjä.

• Kehittää uusiin muotoihin ja toimintatapoihin liittyvää taiteellista ja tuotannollista erityisosaamista. Integroida soveltavan teatterin ajattelu- ja työtapoja osaksi teattereiden toimintaa.

• Lisätä tekemisen tapoihin ja sisältöihin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä teattereiden omalle henkilökunnalle että ei-teatteriammattilaisille.

• Avata teattereiden toimintaa enemmän ympäröivään yhteisöönsä ja näin lisätä teatterin merkitystä paikallisesti.

• Lisätä yhteistyötä sekä toisten teattereiden ja teatterin ammattilaisten sekä ei-teatteritoimijoiden kanssa.

• Luoda otollisia olosuhteita  kiinteiden ammattiteattereiden ja  vapaan ammattikentän toimijoiden tuotantoyhteistöille sekä mahdollistaa tuotannollisia resursseja myös taiteilijoiden apurahaprojekteille

Pilottihanke Lahden kaupunginteatterissa 2015-2016

Lahden Kaupunginteatteri toteuttaa yhdessä Teatteri 2.0:n kanssa kaksivuotisen kehittämishankkeen, jossa Lahden Kaupunginteatteri toimii koealustana Teatteri 2.0:n kehittämän konseptin testaamiselle käytännössä. Pilottihankkeen myötä Lahden Kaupunginteatterissa käynnistyy toiminta, joka avaa teatterin uudenlaiseen vuoropuheluun yleisön ja ympäristönsä kanssa.

Toiminta käynnistyy vuoden 2015 alussa ja kestää vuoden 2016 loppuun. Tämän pilottivaiheen aikana Lahden Kaupunginteatterissa testataan ja kehitetään uusia tapoja tuottaa kiinnostavia sisältöjä, rakennetaan uudenlaista yleisösuhdetta ja koulutetaan käytännön toiminnan kautta teatterin henkilökuntaa uusiin toimintamalleihin. Kehittämishankkeessa toteutetaan avoimen näyttämön eri muotoja testaavia esimerkkiprojekteja.

Avoimen näyttämön hankkeen taiteellisena vastuuhenkilönä toimii ohjaaja Saana Lavaste (Lahden kt), tuotannollisena vastuuhenkilönä tuottaja Saara Rautavuoma (Teatteri 2.0) ja soveltavan teatterin vastuuhenkilönä Kati Sirén (Teatteri 2.0).

Lisätiedot

Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja ja Avoin näyttämö –hankkeen tuottaja Saara Rautavuoma, saara (at) teatterikaksipistenolla.fi, 050 302 0706

Teatteri 2.0