Kaupunginteatteri oppimisympäristönä

9.12.2016 15.00

Lahtelainen kouluinnovaatio sai valtakunnallista tunnustusta

 

Jos haluaa muuttaa maailmaa, ei ole olemassa parempaa paikkaa aloittaa kuin koulu.


HundrED on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. HundrEDiin on etsitty 100 opetusinnovaatioita Suomesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Saku Tuominen ja siihen kuuluu jäseniä mm. Opetushallituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, OAJ:sta sekä eri yliopistoista.

Noin 700 hakemusta saapui HundrEDin ohjausryhmälle, joka valitsi niistä innovatiivisimmat osaksi HundrEDia. Suomessa HundrED kehittää koulua ja opetusta 100 kouluprojektin ja -kokeilun avulla.

Valitut HundrED projektit – Lahden perusopetuksen ja kaupunginteatterin yhteistyö yksi sadasta

Kouluissa tehtävät draamajaksot, opettajien perehdyttäminen draamamenetelmiin sekä teatteriyhteistyö muodostavat perustan Lahden kaupungin projektille nimeltään Kaupunginteatteri oppimisympäristönä. Hanke on ollut käytössä lahtelaisissa peruskouluissa jo toista vuotta ja saanut innostuneen vastaanoton. Tavoitteena on ollut tarjota tukea draamamenetelmien käyttöön opetustyössä sekä laajentaa ja syventää katsomiskokemusta teatterissa.

Draamakasvattaja Anna-Riitta Partanen suunnittelee jaksot opettajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Pääpaino voi olla vuorovaikutustaitojen ja ryhmädynamiikan kehittämisessä tai tarkasteltavaksi voidaan nostaa teema jostakin oppiaineesta.

Draamakasvattaja perehdyttää opettajia draamamenetelmien käyttöön myös koulu- tai aluekohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Kuluvana lukuvuonna on käynnissä myös koulukiertue opettajille, jossa teatterilähtöisin keinoin tutkitaan vuorovaikutusta kouluneuvottelutilanteessa.

Lisäksi työhön kuuluu kiinteä yhteistyö Lahden kaupunginteatterin kanssa. Esimerkiksi kaupungin kulttuuriohjelman mukaisesti kaikki kolmasluokkalaiset käyvät teatterivierailulla, johon liittyy draamakasvattajan suunnittelema ja toteuttama ennakko- tai jälkityöpaja sekä opettajamateriaalia.
Myös yläkoululaisille on tarjolla työpajoja ja taiteilijatapaamisia.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus huomioidaan tarjoamalla draamakasvattajan maksuttomia palveluita koko kaupungissa alueellisesti tasa-arvoisesti ja koulun painotusalueista riippumatta.

”Vaikka se oli leikkiä, musta tuntui ihan oikeesti.” Poika, 4.lk

Lisätietoja

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut, draamakasvattaja
 Anna-Riitta Partanen puh. 044 4164397 anna-riitta.partanen@edu.lahti.fi

tai

HundrED
luova johtaja Saku tuominen, puh. 0400 605084 saku@hundred.org
https://hundred.org